Privacyverklaring

Privacyverklaring van PPC Events. PPC Events is een handelsnaam van Wij houden van … ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Breda onder nummer 58991417. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door PPC Events indien u via het contactformulier op onze website uw gegevens aan ons verstrekt.

PPC Events respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van PPC Events. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Verwerken van persoonsgegevens
Als u via het contactformulier op onze website uw persoonsgegevens verstrekt gebruiken wij deze gegevens eenmalig om u terug te mailen of te bellen. Deze gegevens worden niet opgeslagen en/of bewaard.

Als u uw persoonsgegevens verstrekt omdat u diensten en/of producten wilt afnemen worden die gegevens alleen voor dat doel gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door PPC Events. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en PPC Events.

Oosterhout 25 mei 2018

In de spotlights

Wij houden van... Met ingang van 1 januari 2015 is PPC Events het productiehuis van Wij houden ... Lees Meer
Clip van de maand Iedere maand selecteren wij een videoclip die wij het bekijken waard vinden. De ene keer om u te ... Lees Meer
PPC Events
Leijsenhoek 68
4901 EV Oosterhout
Tel. 06 - 53833479
E-mail: info@ppcevents.nl